Правила прийому до закладу

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів

здійснюється відповідно до 

наказу МОН № 367 від 16.04.2018 р.

 

 

 

НАКАЗ

15.06.2020                                      Конотоп                               №  33-од/зо

Про зарахування учнів

до першого класу

На виконання ст. 3,13 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 та на підставі заяв батьків, документів, які надають право першочергового зарахування, медичної форми № 086-1/о

 

НАКАЗУЮ:

  1. Зарахувати до перших класів 92 учні:

1-А клас – 23 учні (додаток до наказу № 1);

1-Б клас – 30 учнів (додаток до наказу № 2);

1-В клас – 20 учнів (додаток до наказу № 3);

1-Г клас – 19 учнів (додаток до наказу № 4).

  1. Секретарю школи Макарчук І.О., класоводам  1-х класів  Сторчаковій Т.Є., Довженко В.М., Анодіній О.В. забезпечити своєчасне та правильне оформлення всіх документів.
  2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                          С.М.БОНДАР