Шкільне харчування

Меню Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

7 скликання (26 сесія)

від 28 серпня 2018 року

 

Порядок

організації гарячого харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти  дітей окремих категорій та дітей пільгових категорій

1.Цей Порядок регламентує забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету в закладах освіти, підпорядкованих відділу освіти Конотопської міської ради:

1) дітей окремих категорій, до яких відносяться діти сімей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконували чи виконують службові обов’язки під час антитерористичної операції, або в зоні ООС, діти загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО або ООС та діти зниклих безвісті під час проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО або ООС, діти, батьки яких знаходяться на лікуванні після отримання поранення в зоні проведення АТО або в зоні ООС;

2) дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

3) дітей пільгових категорій, до яких відносяться, вихованці закладів дошкільної освіти та учні 1-4 класів із числа дітей-інвалідів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

4) вихованців закладів дошкільної освіти із числа дітей багатодітних сімей;

5) учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

6) вихованців закладів дошкільної освіти.

2.Звільнення дітей окремих та пільгових категорій у закладах освіти  міста, або зменшення розміру плати за харчування у закладах дошкільної освіти проводиться відповідно до наказу керівника навчального закладу, може переглядатися протягом року та запроваджується в тижневий термін після подання до навчального закладу таких документів:

– заява одного із батьків або законного представника дитини на ім’я керівника навчального закладу щодо звільнення від сплати за харчування дитини (для всіх пільгових категорій);

–  копія свідоцтва про народження дитини (для всіх пільгових категорій);

– копія рішення суду або виконавчого комітету про надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, або дитини-сироти (для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування);

– копія довідки про перебування одного з батьків в зоні проведення АТО або в зоні ООС, витяг з наказу військової частини про перебування одного з батьків в зоні проведення АТО або в зоні ООС (для дітей чиї батьки виконували свій службовий обов’язок в зоні проведення АТО або в зоні ООС);

– копія довідки ЛКК (для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах);

– копія посвідчення про інвалідність (для дітей-інвалідів);

– копія посвідчення багатодітної родини (для дітей з багатодітних сімей).

Діти з сімей, визначених П.1 даного Порядку звільняються з дня перебування одного з батьків у зоні АТО або в зоні ООС на період перебування в зоні АТО або ООС до дня повернення його з зони АТО або з зони ООС (для 5-11 класів) і протягом усього терміну навчання в початковій школі (для учнів 1-4 класів та вихованців закладів дошкільної освіти).

Діти з малозабезпечених сімей звільняються з дня отримання даного статусу на термін до завершення строку дії довідки (для учнів 1-4 класів).

Діти інших пільгових категорій звільняються з дня подання заяви від батьків на ім’я керівника навчального закладу.

3.Копія наказу керівника закладу освіти, про звільнення батьків від сплати за харчування дітей протягом 5 робочих днів направляється в двох екземплярах до відділу освіти Конотопської міської ради.

4.Централізована бухгалтерія забезпечує проведення перевірок достовірності ведення актів на списання харчування дітей пільгових категорій.

5.З осіб, які не подали необхідні документи, щодо звільнення від сплати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі вказаному у п.6 даного Порядку.

6.За рахунок бюджетних коштів здійснюється оплата харчування пільгових категорій дітей у розмірах визначених рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради.

7.Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті 2 цього Положення викликають сумніви щодо їх достовірності, керівник закладу освіти може зробити запит до підприємств, організацій та установ, що видали довідки, для необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення від сплати за харчування, оплата з них справляється за весь період, на який батьки були звільнені від сплати.

8.Керівник закладу освіти несе персональну відповідальність за дотримання Порядку організації гарячого харчування у закладах загальної середньої  та дошкільної освіти дітей окремих категорій та дітей пільгових категорій згідно з чинним законодавством.

 

Головуючий на пленарному засіданні                               Т.ОМЕЛЬЧЕНКО