Додаткові освітні послуги

2020-2021 н.р.

Додаткові освітні послуги у закладі – ВІДСУТНІ.

2019-2020 н.р. 

Додаткові освітні послуги у закладі – ВІДСУТНІ.

 

2018-2019 н.р.

Додаткові освітні послуги:

2-А – англійська мова

4-А – англійська мова

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 (протокол № 1 від 31 серпня 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 від            31 серпня № 268-од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг

Конотопською спеціалізованою школою І –ІІІ ступенів № 9

Конотопської міської ради Сумської Області

  1. 3агальні положення

Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Метою організації платних послуг є задоволення потреб дітей шкільного віку в розширенні й поглибленні знань з основ наук, формування умінь і навичок з відповідних галузей знань, формування навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом, розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей школярів у сфері художньої діяльності, фізкультури і спорту тощо в урочний  та позаурочний час.

Цей порядок надання платних освітніх послуг Конотопською спеціалізованою школою І –ІІІ ступенів № 9 розроблений відповідно до ст. 78 та ст.79 Закону України «Про освіту», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», спільного наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

  1. Курси, гуртки, факультативи з надання додаткових освітніх послуг

2.1 Адміністрація навчального закладу несе відповідальність    за надання додаткових освітніх послуг та організацію роботи курсів, гуртків,факультативів (далі – групи).

2.2 Групи по наданню додаткових освітніх послуг   формуються, як правило, до 01 вересня відповідного року, працюють за режимом навчального року, згідно з запитами батьків. Окремі групи можуть створюватись протягом року.  До груп приймаються учні, які навчаються в Конотопській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №9. На прохання батьків учнів інших шкіл, а також батьків майбутніх першокласників, їхні діти можуть також зараховуватися до складу груп за умови їх згоди з даним Положенням. Підставою для формування груп є заява батьків. Кількість учнів у групі, як правило, не перевищує 20 осіб. У випадку, коли батьки звертаються до адміністрації закладу з проханням про створення груп меншої-більшої чисельності, таке прохання може бути задоволене за умови відповідного збільшення-зменшення батьківської плати.

2.3 Учителі, які працюють у групах, призначаються директором закладу. Вони можуть бути як постійними працівниками Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 і виконувати цю роботу у свій вільний час, так і прийматися на роботу спеціально для викладання в позабюджетних групах. На таких учителів поширюються всі права і обов’язки, передбачені чинним законодавством для працівників даних категорій.  Учитель, який веде заняття у групі, несе повну відповідальність перед батьками й адміністрацією закладу за організацію роботи групи, рівень знань, умінь і навичок учнів.

У заявах батьки учнів можуть вказувати прізвище учителя, якого вони просять залучити до викладання в даній групі. Адміністрація у разі згоди цього учителя має задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших учителів закладу, які за рівнем своєї кваліфікації здатні забезпечити нормальне функціонування груп.

У випадку, коли учитель не забезпечує належний рівень викладання або з інших, передбачених трудовим законодавством причин, директор закладу може звільнити учителя від викладання в даній групі або у встановленому Кодексом законі про працю України порушити питання про його звільнення з роботи у закладі.

Робота груп розпочинається після видання наказу по закладу, у якому вказується   назва групи, кількість учнів, що навчатимуться, навчальне навантаження на тиждень, прізвище учителя, який проводить заняття.  Групи працюють за розкладом, узгодженим з розкладом уроків у школі.  Розклад занять у групах затверджується директором закладу. Тривалість занять погоджується з батьками і не може перевищувати 2 академічних годин з даного предмета на день. Учитель, який проводить заняття в даній групі, веде журнал встановленого адміністрацією закладу зразка, відмічає відсутніх.

  1. Порядок надання платних послуг
  • Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9 може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на
    договірній основі за переліком.

3.2.Перелік платних послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів
від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними навчальними закладами».

3.3.Заклад освіти доводить до відома батьків здобувачів освіти,
інформацію щодо можливості надання додаткових освітніх послуг, їх
конкретного виду, терміну навчання, результату по наданню та вартості послуг.

3.4.Підставою для надання конкретного виду платних послуг є цивільно-правовий договір між адміністрацією школи та батьками.

  1. Порядок визначення вартості платних послуг

4.1.Вартість платної послуги визначається централізованою бухгалтерією

відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області відповідно до заяв фізичної особи (батьків здобувачів освіти) за погодженням з адміністрацією закладу освіти.

4.2.Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

4.3.Базою для визначення ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуги.

4.4.При визначенні валових витрат необхідно керуватися Податковим кодексом України. До ціни послуги зараховується прибуток (якщо такий планується), обов’язкові податки нарахування, платежі, збори відповідно до чинного законодавства.

  1. Планування та використання доходів від надання платних послуг

5.1. Кошторис видатків Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9, здійснюваних за рахунок тих доходів і прибутків, що їх одержано від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання єдиного розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

5.2.Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на  відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, а саме сплату податків, обов’язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів, оплати заробітної плати бухгалтерів, які ведуть облік платних послуг, комунальних послуг, аудиторських послуг.

5.3.Кошти, що залишаються в розпорядженні закладу освіти, спрямовуються на оплату витрат, пов’язаних з господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати закладу в цілому відповідно до плану розвитку матеріально-технічної бази закладу, відрядження. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на поточні рахунки по позабюджетних коштах з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637. Одержання готівкових коштів на надані послуги оформляється відповідно до чинного законодавства.

  1. Співробітництво та залучення третіх осіб

Для виконання робіт, які не можуть виконувати працівники навчального закладу, можуть залучатися  треті особи, з якими  укладаються договори співробітництва, а в разі необхідності – договір оренди приміщень.

Посилання (наказ)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *